Rydym yn fenter gymdeithasol sydd wedi’i lleoli ym Machynlleth, calon hynafol Cymru. Rydym yn angerddol am ecoleg, defnydd tir a chrefft ac yn darparu ystod o gynhyrchion a gwasanaethau cynaliadwy sy’n adlewyrchu Bro Ddyfi a’i hadnoddau naturiol crai. Gwasnaethau sy’n cael eu gwerthfawrogi ar gyfer pobl, bywyd gwyllt a hinsawdd a hynny mewn cydbwysedd.